Det finns en kort och en lång version av vårt kommunalvalsprogram. Den korta versionen kan du läsa på den här sidan, den långa versionen hittar du här.

<iframe width="510" height="287" src="https://www.youtube.com/embed/i9giS9xQbC0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="510" height="287" src="https://www.youtube.com/embed/ntFEQBlnnBg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

TILLSAMMANS BYGGER VI ETT BÄTTRE ÅBO

DEN GODA FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLORNA

 • Låt oss ta hand om barnen och de unga. Vi ser till att skolorna ligger nära hemmen och att dagvårdsgrupperna är små. Vi skär inte i utbildningen.
 • Låt oss garantera ungdomarna en möjlighet att studera, arbeta och skapa sig ett eget liv i Åbo.
 • Låt oss fostra barnen till att bli medlemmar i en internationell och jämlik värld.

EN FRODIG NATUR, ETT KOLNEUTRALT ÅBO

 • Låt oss planera en trivsam stad, där var och en kan se grön natur från sitt eget fönster.
 • Låt oss göra Åbo till en kolneutral kommun inom år 2040.
 • Låt oss bygga ett spårvagnsnät i Åbo och övergå till elbussar i den övriga kollektivtrafiken.

VÄLFÄRDENS OCH KULTURENS ÅBO

 • Låt oss främja invånarnas välmåga genom preventiva tjänster och vård i rätt tid.
 • Låt oss stöda en levande stadskultur. Mångsidiga kulturutrymmen och kulturtillställningar gör staden trivsam och gemensam för alla.
 • Låt oss uppmuntra var och en till vardagsmotion samtidigt som vi bygger ett enhetligt och tryggt nät av cykelvägar i vår stad.

EN LIVSKRAFTIG STAD I STÄNDIG UTVECKLING

 • Låt oss bygga en trivsam och arkitektoniskt högklassig stad, där man respekterar det gamla byggnadsbeståndet.
 • Låt oss göra verklighet av entimmeståget till Helsingfors och inleda persontrafik med tåg till Nystad.
 • Låt oss utnyttja dragningskraften som en stad i utveckling utövar och locka nya företag, investeringar och arbetstillfällen till Åbo.

HÅLLBAR EKONOMI, ÖPPET BESLUTSFATTANDE

 • Låt oss bära vårt ansvar så att vi inte lämnar efter oss en orimlig social, ekologisk eller ekonomisk skuld till efterkommande generationer.
 • Låt oss öka öppenheten och genomskinligheten i beslutsfattandet så att kommuninvånarna kan delta i det också mellan valen.

 

Beslutet är ditt.

 

Läs mera om de Gröna i Åbo här