Det finns en kort och en lång version av vårt kommunalvalsprogram. Den korta versionen kan du läsa på den här sidan, den långa versionen hittar du här.

TILLSAMMANS BYGGER VI ETT BÄTTRE ÅBO

DEN GODA FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLORNA

 • Låt oss ta hand om barnen och de unga. Vi ser till att skolorna ligger nära hemmen och att dagvårdsgrupperna är små. Vi skär inte i utbildningen.
 • Låt oss garantera ungdomarna en möjlighet att studera, arbeta och skapa sig ett eget liv i Åbo.
 • Låt oss fostra barnen till att bli medlemmar i en internationell och jämlik värld.

EN FRODIG NATUR, ETT KOLNEUTRALT ÅBO

 • Låt oss planera en trivsam stad, där var och en kan se grön natur från sitt eget fönster.
 • Låt oss göra Åbo till en kolneutral kommun inom år 2040.
 • Låt oss bygga ett spårvagnsnät i Åbo och övergå till elbussar i den övriga kollektivtrafiken.

VÄLFÄRDENS OCH KULTURENS ÅBO

 • Låt oss främja invånarnas välmåga genom preventiva tjänster och vård i rätt tid.
 • Låt oss stöda en levande stadskultur. Mångsidiga kulturutrymmen och kulturtillställningar gör staden trivsam och gemensam för alla.
 • Låt oss uppmuntra var och en till vardagsmotion samtidigt som vi bygger ett enhetligt och tryggt nät av cykelvägar i vår stad.

EN LIVSKRAFTIG STAD I STÄNDIG UTVECKLING

 • Låt oss bygga en trivsam och arkitektoniskt högklassig stad, där man respekterar det gamla byggnadsbeståndet.
 • Låt oss göra verklighet av entimmeståget till Helsingfors och inleda persontrafik med tåg till Nystad.
 • Låt oss utnyttja dragningskraften som en stad i utveckling utövar och locka nya företag, investeringar och arbetstillfällen till Åbo.

HÅLLBAR EKONOMI, ÖPPET BESLUTSFATTANDE

 • Låt oss bära vårt ansvar så att vi inte lämnar efter oss en orimlig social, ekologisk eller ekonomisk skuld till efterkommande generationer.
 • Låt oss öka öppenheten och genomskinligheten i beslutsfattandet så att kommuninvånarna kan delta i det också mellan valen.

 

Beslutet är ditt.

 

Läs mera om de Gröna i Åbo här