MIKAELA SUNDQVIST

Jag är en 35-årig infödd Åbobo. De första 18 åren av mitt liv har jag bott i Satava, därefter i centrum. Mamma till en fotbollsspelande pojke i gymnasieålder, fru till en man som driver en skivaffär samt matte till en glad och energisk norwichterrier. Finlandssvensk och stolt över det! Filosofie magister i miljöbiologi, som får utnyttja sitt kunnande på sitt jobb som miljörådgivare.

Jag har fått vara medlem i stadsfullmäktige under två perioder och under denna tid haft möjligheten att påverka bland annat i stadsplanerings- och miljönämnden samt i styrelsen för Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo. Under två fullmäktigeperioder har jag fått jobbat för att Åbo blir en grönare stad, som lyssnar på invånarna. Jag brinner av iver att fortsätta – det finns ännu många saker som kräver förändring! Miljön, arbetsplatserna och byggandet ställs fortfarande mot varandra. Attityder behöver förändras så att man förstår att nyckeln till en framgångsrik och lockande stad är att kombinera dessa tre. Invånardeltagandet är i barnskor i Åbo och det krävs jobb för att invånarna skall få bättre möjligheter att delta i utvecklandet av vår stad.

Jag tycker att man borde förbättra trivseln i Åbo genom att öka mängden allmänna utrymmen samt genom att förbättra både cykelvägsnätverket och kollektivtrafiken. För barn och unga borde Åbo erbjuda en uppväxtmiljö som är säker och där det finns tillgång till ett stort utbud av intressanta aktiviteter. Och inte skall man glömma bort studeranden, då Åbo är en livlig studiestad där det bor omkring 40 000 högskolestuderanden.

Mikaela Sundqvist

Jag är en 35-årig infödd Åbobo. De första 18 åren av mitt liv har jag bott i Satava, därefter i centrum. Mamma till en fotbollsspelande pojke i gymnasieålder, fru till en man som driver en skivaffär samt matte till en glad och energisk norwichterrier. Finlandssvensk och stolt över det! Filosofie magister i miljöbiologi, som får utnyttja sitt kunnande på sitt jobb som miljörådgivare.

Jag har fått vara medlem i stadsfullmäktige under två perioder och under denna tid haft möjligheten att påverka bland annat i stadsplanerings- och miljönämnden samt i styrelsen för Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo. Under två fullmäktigeperioder har jag fått jobbat för att Åbo blir en grönare stad, som lyssnar på invånarna. Jag brinner av iver att fortsätta – det finns ännu många saker som kräver förändring! Miljön, arbetsplatserna och byggandet ställs fortfarande mot varandra. Attityder behöver förändras så att man förstår att nyckeln till en framgångsrik och lockande stad är att kombinera dessa tre. Invånardeltagandet är i barnskor i Åbo och det krävs jobb för att invånarna skall få bättre möjligheter att delta i utvecklandet av vår stad.

Jag tycker att man borde förbättra trivseln i Åbo genom att öka mängden allmänna utrymmen samt genom att förbättra både cykelvägsnätverket och kollektivtrafiken. För barn och unga borde Åbo erbjuda en uppväxtmiljö som är säker och där det finns tillgång till ett stort utbud av intressanta aktiviteter. Och inte skall man glömma bort studeranden, då Åbo är en livlig studiestad där det bor omkring 40 000 högskolestuderanden.